CI-100E3 N
Escalfadors. 10 litres
Natural. Encesa piezoelèctrica
EAN 13: 8413880121468
 • Instal·lació interior: dispositiu de seguretat DCE.
 •  Economitzador de gas.
 • Selector de temperatura.
 • Seguretat per termoparell.
 • Regulador de tiratge antiretorn.
 • Apagada: pilot al comandament.
 • Vàlvula d’interencesa.
 • Vàlvula de seguretat de manca d’aigua.
 • Regulador de cabal d’aigua.
 • Filtre de gas.
 • Filtre d’aigua.
 • Cremador universal.
 • Intercanviador de coure.
 •  Aixeta d’entrada d’aigua.
 • Vàlvula hidràulica anticorrosió.
 • Pilot sense aire primari.
CI-100E3 N