CI-500X2 B
Escalfadors. 5 litres
Butà/propà. Encesa piezoelèctrica
EAN 13: 8413880091907
 • Instal·lació exterior.
 • Economitzador de gas.
 • Selector de temperatura.
 •  Seguretat per termoparell.
 •  Regulador de tiratge antiretorn.
 •  Apagada: pilot al comandament.
 • Vàlvula d’interencesa.
 • Vàlvula de seguretat de manca d’aigua.
 • Regulador de cabal d’aigua.
 •  Filtre de gas.
 • Filtre d’aigua.
 • Cremador universal.
 •  Intercanviador de coure.
 • Aixeta d’entrada d’aigua.
 •  Vàlvula hidràulica anticorrosió.
 •  Pilot sense aire primari.
CI-500X2 B