CI-50E2 N
Escalfadors. 5 litres
Natural. Encesa “misto”
EAN 13: 8413880091891
 • Instal·lació interior: dispositiu de seguretat DCE.
 • Economitzador de gas.
 • Selector de temperatura.
 • Seguretat per termoparell.
 • Regulador de tiratge antiretorn.
 • Apagada: pilot al comandament.
 • Vàlvula d’interencesa.
 • Vàlvula de seguretat de manca d’aigua.
 • Regulador de cabal d’aigua.
 • Filtre de gas.
 •  Filtre d’aigua.
 •  Cremador universal.
 •  Intercanviador de coure.
 • Aixeta d’entrada d’aigua.
 •  Vàlvula hidràulica anticorrosió.
 •  Pilot sense aire primari.
CI-50E2 N